Detecteren van leugens

Van top-down naar bottom-up

Hoe kan machine learning i.c.m. met een unieke manier van data collectie tot nieuwe inzichten in leugenachtig gedrag kan leiden? Drie proefpersonen (een vlogger, een dominee en een marketing medewerkster) werden een week gevolgd, en op deze data werden een aantal interessante analyses toegepast.

STAtOR STAtOR

Sophie van der Zee & Ronald Poppe

Mensen vinden betrouwbaarheid en eerlijkheid belangrijke persoonskenmerken. We streven vaak na ‘een goed persoon te zijn’, al is de invulling daarvan natuurlijk subjectief. We vinden het niet acceptabel als er tegen ons gelogen wordt. Je zou dus verwachten dat mensen weinig tegen elkaar liegen. Dat blijkt echter niet het geval. Er wordt volop gelogen, al is het moeilijk precies vast te stellen hoe vaak.

Portretten

Foto BBC/Thoroughly Modern: De drie proefpersonen (v.l.n.r) Ehiz, Ruth en Mo met hun leugendetector om.

Tijdens de BBC Horizon documentaire over liegen en leugendetectie genaamd The honesty experiment: A week of living truthfully (uitgezonden door de BBC op 29 augustus 2018) hebben de auteurs van dit artikel leugendetectie toegepast onder uitdagende en vernieuwende omstandigheden.

Lees hier het gehele artikel, om meer te weten te komen over de resultaten en de innovatieve vorm van leugendetectie.

Artikel informatie

STAtOR 2018 nr. 4 pagina 4-7

Auteur informatie

  • Sophie van der Zee is gepromoveerd op het automatiseren van leugendetectie aan de Lancaster University (Security Lancaster) waar psychologie en informatica nauw samenwerken
    om veiligheidsvraagstukken te beantwoorden. Sindsdien heeft ze onderzoek gedaan naar liegen, oneerlijk gedrag en cybercriminaliteit in verschillende disciplines (psychologie, informatica en gedragseconomie). Ze is universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit.
    E-mail: vanderzee@ese.eur.nl
  • Ronald Poppe is gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het automatisch annoteren van gedrag uit videobeelden. Voor zijn publicaties op dit gebied ontving hij tweemaal de citatie-award van het tijdschrift Image and Vision Computing. Hij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet naar machine-learningmodellen voor de automatische analyse van interactief gedrag uit video en andere sensoren.
    E-mail: r.w.poppe@uu.nl
Gepubliceerd op: January 15, 2019