The lord of the rings; De impact van sentiment op netwerkvorming: LOTR toepassing - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
STAtOR Article

The lord of the rings; De impact van sentiment op netwerkvorming: LOTR toepassing

In dit artikel laten de auteurs zien dat er verband is tussen de dynamiek van een sociaal netwerk en de sentimentscore van de actoren in dat netwerk.

STAtOR STAtOR

Jadé Dieteren & Demi de Kort

Om het verband tussen de dynamiek van een sociaal netwerk en de sentimentscore van de actoren in dat netwerk te laten zien gebruiken ze de gegevens uit het filmscript van The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring die ze vergelijken met wat er bekend is over het verhaal. De sentimentscore van het filmscript wordt verkregen met behulp van machine learning. Deze sentimentscores dienen vervolgens als input voor een sociale netwerkanalyse met behulp van het stochastische actor-gebaseerde model voor netwerkdynamiek, genaamd SIENA. Dit model schat de waarden van de parameters door een iteratief stochastisch simulatiealgoritme toe te passen. De uitkomst laat zien dat het effect van sentiment positief en significant is.

Geïnteresseerd in het volledige artikel? Lees het hier.

 

ARTIKEL INFORMATIE
STAtOR 2021 nr. 3 pagina 14-18

AUTEUR INFORMATIE

Jadé Dieteren is forecasting business analyst bij Amazon en PhD student aan de Vrije Universiteit.
E-mail: jjdd@amazon.cz

Demi de Kort is data scientist bij i2i. Met hun anlayses willen de data scientists van i2i bijdragen aan een betaalbare en doelmatige zorg in Nederland.
E-mail: demidekort@hotmail.com

Gepubliceerd op: November 9, 2021