Roosteren vanuit endoscopisch perspectief - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
STAtOR Article

Roosteren vanuit endoscopisch perspectief

Dit artikel belicht een heuristiek en een MIP-model voor het roosteren van endoscopieën. Op de endoscopieafdeling van het Maag Darm Levercentrum van het LUMC vinden dergelijke kijkoperaties plaats, met een aansluitend herstel van 90 minuten op een uitslaapkamer. Een optimaal rooster maximaliseert het aantal endoscopieën per dag en houdt tevens het aantal herstellende patiënten gedurende de dag zo constant mogelijk.

STAtOR STAtOR

Kim van den Houten, Marelot de Vos, Erik van der Sluis, Thomas Schneider & Nico van Dijk

Geïnteresseerd in het volledige artikel? Lees het hier.

 

ARTIKEL INFORMATIE
STAtOR 2021 nr. 2 pagina 29-33

AUTEUR INFORMATIE

Kim van den Houten is masterstudente Operations Research aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en onderwijsassistente voor de bachelor Artificial Intelligence. Tijdens haar scriptie is haar interesse gewekt voor toepassing van OR binnen gezondheidszorg, waarna zij 1 jaar werkte als student-consultant bij Rhythm B.V. (capaciteitsmanagement in de zorg).
E-mail: kimvandenhouten97@live.nl.

Marelot de Vos is masterstudente Operations Research and Quantitative Logistics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is aan het afstuderen op een Vehicle Scheduling probleem voor elektrische bussen.
E-mail: marelotdevos@hotmail.com.

Erik van der Sluis is hoofddocent Operations Research aan de Universiteit van Amsterdam.
E-mail: h.j.vandersluis@uva.nl.

Thomas Schneider is gepromoveerd aan de Universiteit Twente op integraal capaciteitsmanagement en -planning in ziekenhuizen. Hij heeft ruime ervaring met capaciteitsmanagement en is manager van de afdeling integraal capaciteitsmanagement in het OLVG. Zijn onderzoeksinteresse liggen in de vertaling van praktische problemen naar onderzoek en onderzoeksresultaten naar praktische implementatie.

Nico van Dijk is hoogleraar Stochastische Operations Research aan de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij verbonden aan het Center for Healthcare Operations and Improvement Research (CHOIR) aan de Universiteit Twente.
E-mail: N.M.vanDijk@uva.nl.

Gepubliceerd op: July 10, 2021