Nederland Gastland voor het World Statistics Congress 2021 - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
ISI WSC 2021

Nederland Gastland voor het World Statistics Congress 2021

In 1853 organiseerde de Belgische geleerde Adolphe Quetelet het eerste International Statistical Congress in Brussel. Quetelet was een multitalent, hij is onder andere de oprichter van de Belgische equivalenten van het KNMI en het CBS, alsmede van de Brusselse Sterrenwacht.

Ada van Krimpen Ada van Krimpen

directeur van het Permanent Office van het ISI

Adolphe Quetelet had zeer veel internationale contacten. Daarnaast is hij privéleraar geweest van prins Albert van Saksen-Coburg-Gotha, de echtgenoot van de Britse koningin Victoria. Die laatste functie kwam niet zo maar uit de lucht vallen, de Belgische koning Leopold I, die lange tijd aan het Engelse hof verbleef alvorens het Belgische koningschap te aanvaarden, was de oom van zowel Albert als van Victoria en had grote invloed op zijn neef. Geheel in de geest van de toenmalige tijd werd geprobeerd menselijk handelen als een mechanisme te verklaren. Quetelet bedacht daarvoor het concept l’homme moyen, de gemiddelde mens, en deed ook onderzoek naar mogelijke oorzaken van crimineel gedrag. En als u denkt te dik te zijn en u berekent uw Body Mass Index: ook die is door hem bedacht, pas zo’n 20 jaar geleden is de naam Quetelet-index vervangen door BMI. In het gebouw van Eurostat in Luxemburg is een vergaderzaal naar hem genoemd om de initiator van de Europese statistiek te eren.

STAtOR 1 Quetelet

Dat eerste Statistical Congress was succesvol en werd gevolgd door congressen in Parijs, Wenen, Londen, Berlijn, Florence, Den Haag (in 1869), Sint Petersburg en Boedapest. Men hield zich vooral bezig met het trachten statistische methoden over geheel Europa te standaardiseren. Dat was niet zo simpel, allerlei landen in hun latere vorm bestonden nog niet. Zo was Duitsland nog een lappendeken van allerlei koninkrijkjes, hertogdommen etc. net als het latere Italië en Oostenrijk-Hongarije.

 

In 1885 werd tijdens een congres in Londen besloten tot het oprichten van het International Statistical Institute. Dit om een meer formele status te geven aan de tot dan toe ad-hoc contacten. Om de organisatie een permanente basis te geven werd in 1913 een Permanent Office opgericht, dat geniet nu al 105 jaar gastvrijheid bij het CBS in Den Haag. De eerste 81 leden vormden de elite van de toenmalige statistische wereld, ook vinden we daarbij diverse adellijke namen. Het ISI zette de traditie van de congressen voort onder de naam ISI Sessions. In 1887 werd het eerste van deze tweejaarlijkse Sessions in Rome georganiseerd met maar liefst 92 deelnemers, een zeer aanzienlijk aantal gezien de toenmalige reismogelijkheden! De laatste jaren trekken de congressen tussen de 2000 en 3000 deelnemers van over de hele wereld die actief zijn gedurende enkele honderden lezingen en workshops. Met onderbrekingen vanwege de beide Wereldoorlogen zijn we inmiddels toe aan de 62e editie. Het eerstvolgende World Statistics Congress, zoals de naam sinds enkele jaren luidt, wordt van 18-23 augustus 2019 georganiseerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Meer bijzonderheden zijn te vinden op de website http://www.isi2019.org/.

WSC2019: http://www.isi2019.org/

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, maar Maleisië een stap te ver vinden: in 2021 zal het 63e WSC worden georganiseerd in het World Forum te Den Haag! Op dit ogenblik wordt de organisatie op poten gezet, naast het ISI zelf zullen daar ook het CBS, de VVSOR en hopelijk nog enkele instanties actief aan deelnemen. Op de ISI website https://isi-web.org kunt u steeds de laatste informatie vinden.

 

 

 

Gepubliceerd op: April 8, 2018