Duisternis en computergestuurde willekeur - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
column

Duisternis en computergestuurde willekeur

Gerard Sierksma kaart in zijn column het probleem aan dat topprestatieverschillen steeds vaker binnen de foutmarges van het meetsysteem liggen. Hoe maken we dan nog onderscheid?

STAtOR STAtOR

Gerard Sierksma

Lees zijn column hier.

ARTIKEL INFORMATIE

STAtOR 2019 nr. 4 pagina 28-29

AUTEUR INFORMATIE

Gerard Sierksma is emeritus hoogleraar Kwantitatieve Logistiek en Sportstatistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
E-mail: g.sierksma@rug.nl

 

Gepubliceerd op: January 14, 2020