Optimalisatie van multi-energiesystemen - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
STAtOR Article

Optimalisatie van multi-energiesystemen

Vooral steden staan voor grote uitdagingen om verdere uitstoot van broeikasgassen versneld te verminderen en zo de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Daardoor hebben veel stedelijke beleidsmakers strenge klimaatdoelen opgesteld, vaak voorlopend op nationale doelen. Dit artikel gaat over de optimalisatie van investeringen in geïntegreerde multi-energiesystemen om steden te helpen met het ontwerpen van een energietransitieplan.

STAtOR STAtOR

Iris van Beuzekom

Geïnteresseerd in het volledige artikel? Lees het hier:

ARTIKEL INFORMATIE
STAtOR 2023 nr. 1 pagina 4-11

AUTEUR INFORMATIE

Iris van Beuzekom rondde haar PhD onderzoek in 2022 af en werkt als consultant bij ORTEC.
E-mail: Iris.vanBeuzekom@ortec.com
LinkedIn: irisvanbeuzekom

 

Gepubliceerd op: March 12, 2023