Het bestrijden van een nieuwe infectieziekte: meten, modelleren, communiceren - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
STAtOR Article

Het bestrijden van een nieuwe infectieziekte: meten, modelleren, communiceren

In Nederland is het verzamelen van relevante gegevens voor infectieziekten een taak voor het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Op basis van deze gegevens wordt nu berekend wat we van de bestrijding mogen verwachten. Hierbij een aantal voorbeelden.

STAtOR STAtOR

Jacco Wallinga & Don Klinkenberg

Een grote infectieziektepandemie met lege straten en overvolle ziekenhuizen komt zelden voor. Je kan erover lezen in boeken die een beschrijving geven van de pestepidemieën, de cholerapandemieën en de Spaanse griep. En nu kunnen we het zelf meemaken. Vroeger werd de bestrijding zeer lokaal aangepakt, nu wordt de bestrijding in Nederland als vanzelfsprekend landelijk gecoördineerd. Vroeger werd het aantal sterfgevallen gedocumenteerd, nu worden allerlei statistieken bijgehouden, zoals aantallen infecties, aantallen positieve testen en ziekenhuisopnames om beter zicht op de epidemie te houden. Op basis van deze gegevens wordt nu berekend wat we van de bestrijding mogen verwachten.

Geïnteresseerd in het volledige artikel? Lees het hier.

 

ARTIKEL INFORMATIE
STAtOR 2021 nr. 4 pagina 6-9

AUTEUR INFORMATIE

Jacco Wallinga is buitengewoon hoogleraar modellering van infectieziekten aan het Leids Universitair Medisch Centrum en hoofd van de afdeling modellering van infectieziekten bij het RIVM.
E-mail: jacco.wallinga@rivm.nl

Don Klinkenberg is onderzoeker modellering van infectieziekten bij het RIVM.
E-mail: Don.Klinkenberg@rivm.nl

Gepubliceerd op: January 6, 2022