Gedetailleerde en tijdige statistieken over de Nederlandse samenleving - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch

Gedetailleerde en tijdige statistieken over de Nederlandse samenleving

Zijn modelgebaseerde schattingsmethoden de toekomst?

STAtOR STAtOR

Jan van den Brakel, Harm Jan Boonstra, Sabine Krieg & Marc Smeets

Officiële statistieken gepubliceerd door statistiekbureaus zijn traditioneel gebaseerd op schattingsme- thoden uit de steekproeftheorie die parametervrij zijn. Het nadeel van deze technieken is dat alleen met relatief grote steekproefomvangen voldoend nauwkeurige cijfers kunnen worden gemaakt. Dit leidt ertoe dat met deze methoden alleen cijfers op een betrekkelijk hoog aggregatieniveau voor een vrij lange referentieperiode kunnen worden gepubliceerd. Recente ontwikkelingen maken modelge- baseerde schattingsmethoden steeds aantrekkelijker voor statistiekbureaus om meer gedetailleerde schattingen te maken die sneller beschikbaar komen omdat ze over een kortere verslagperiode gaan. Hierdoor wordt statistische informatie voor veel gebruikers en beleidsmakers een stuk relevanter. In dit artikel beschrijven we het gebruik en de ontwikkelingen van multilevel- en tijdreeksmodellen om officiële statistieken in meer detail en sneller te kunnen produceren.

Lees het volledige artikel hier.

ARTIKEL INFORMATIE

STAtOR 2019 nr. 4 pagina 10-14

AUTEUR INFORMATIE

Jan van den Brakel heeft biometrie gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en werkt momenteel als methodoloog bij het CBS en als bijzonder hoogleraar Survey Methodology bij de vakgroep Kwantitatieve Economie van de Universiteit van Maastricht. Zijn belangrijkste onderzoeksge- bieden zijn steekproeftheorie, ontwerp en analyse van proe- ven, tijdreeksanalyse, kleindomeinschatters en het gebruik van big data in de productie van officiële statistieken.
Email: jbrl@cbs.nl

Harm Jan Boonstra heeft natuurkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daar ook zijn promotie- onderzoek gedaan. Hij werkt sinds 1999 als onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en heeft zicht gespeci- aliseerd in Bayesiaanse schattingsmethoden toegepast op de officiële statistiek.
E-mail: hbta@cbs.nl

Sabine Krieg heeft wiskunde gestudeerd in Jena (Duitsland). Nadat ze een aantal jaren onderzoek gedaan heeft op wis- kundig gebied op de universiteiten van Essen (Duitsland) en Groningen, werkt ze sinds 1997 als methodoloog op het CBS. Ze is gespecialiseerd in steekproeftheorie, modelgebaseerd schatten en seizoenscorrectie.
E-mail: skrg@cbs.nl

Marc Smeets heeft wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft daar ook promotieonderzoek gedaan. Hij werkt sinds 2001 als methodoloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gespecialiseerd in modelgeba- seerde schattingsmethoden, steekproeftheorie en steekproef- coördinatie.
E-mail: mset@cbs.nl

Gepubliceerd op: January 14, 2020