ZAP-vacature ‘Statistische methoden voor het gedragswetenschappelijk onderzoek’ - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
07 June - 15 September 2022

ZAP-vacature ‘Statistische methoden voor het gedragswetenschappelijk onderzoek’

Aan het Centrum Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven is een voltijdse academische positie (ZAP-mandaat) vacant in het domein van statistische methoden voor het gedragswetenschappelijk onderzoek.

Het Centrum Methodologie van het Pedagogisch Onderzoek doet onderzoek naar kwantitatieve, kwalitatieve en gemengde onderzoeksmethoden voor de gedragswetenschappen, in het bijzonder voor de pedagogische wetenschappen. Op het vlak van kwantitatieve methoden wordt meer bepaald onderzoek gedaan naar methoden en statistische modellen en technieken voor single-case experimentele studies, meta-analyse en learning analytics. Daarnaast worden digitale kwalitatieve methoden ontwikkeld om pedagogische vraagstellingen te onderzoeken.

Van de kandidaat wordt verwacht dat die deze onderzoekslijnen zal versterken en verrijken, door een onderzoeksprogramma uit te bouwen op het domein van statistische methoden en modellering op basis van gedragswetenschappelijke data. Werken met data verzameld via digitale technologie zien we als een meerwaarde.

Interesse?
Naast de motivatiebrief, voegt de kandidaat in het sollicitatiedossier een research statement (max. 3 pagina’s) en zijn/haar visie op academisch onderwijs (max. 3 pagina’s) toe. De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen waardeert ‘open science’ en ondersteunt transparant en reproduceerbaar onderzoek. Aan kandidaten wordt gevraagd te documenteren hoe zij in het verleden open science-praktijken hebben toegepast en/of dat in de toekomst zullen doen.
Meer informatie is te verkrijgen op deze link en bij prof. dr. Wim Van Den Noortgate, tel.: +32 56 24 61 51, mail: wim.vandennoortgate@kuleuven.be of prof. dr. Mathias Decuypere, tel.: +32 16 37 30 43, mail: mathias.decuypere@kuleuven.be.