01 - 22 November 2023

Toegepast statisticus

Als toegepast statisticus help je collega-onderzoekers bij het toepassen van statistische modellering in met name de ecologie en de plant- en dierwetenschappen. Hieronder valt het definieren van statistische proefopzetten, het analyseren van de gegevens, en het rapporteren van de resultaten en conclusies.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

  • Het voeren van intakegesprekken waarbij onderzoekers hun onderzoek en de statistische deelvragen daarin voorstellen;
  • Het voorstellen van een statistische aanpak, en het uitvoeren en rapporteren daarvan;
  • De resultaten van de statistische analyse bespreken met de klant en zorgdragen voor een goede informatieoverdracht;
  • Een actieve rol spelen in wetenschappelijke en sociale bezigheden van de groep als geheel.

Je zult onderdeel uitmaken van de Business Unit van Biometris, die samen met de leerstoelen Toegepaste Wiskunde en Toegepaste Statistiek het geheel van Biometris vormt. De leerstoelen verzorgen universitair onderwijs en onderzoek, terwijl de business unit contractonderzoek als kernactiviteit heeft. Een sterke wisselwerking tussen deze drie groepen vormt de kracht van Biometris, waar alles bij elkaar een kleine negentig mensen werken.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ron Wehrens, Business Unit Manager, per e-mail ron.wehrens@wur.nl, of per telefoon +31317481247.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met vacaturemeldingen.psg@wur.nl.

https://www.wur.nl/nl/vacature/toegepast-statisticus.htm

LinkedIn