14 July - 31 August 2022

Statisticus / data-analist

Geniet je van het statistisch analyseren van datasets, relaties hierin ontdekken en zo bij te dragen aan kwalitatief goed landbouwkundige onderzoek? En geniet je ervan je collega’s te ondersteunen bij het verantwoord opzetten van onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een statisticus / data-analist die voor de gehele business aan de slag gaat en daardoor met een groot aantal onderzoeksdomeinen in aanraking komt. Dit geeft veel afwisseling en dynamiek aan de functie.

Wat ga je doen?

je werkt samen met een onderzoeksteam van 80 collega’s aan het succesvol uitvoeren van landbouwkundig onderzoek Het onderzoek vindt voornamelijk plaats in veldproeven, een beperkt aantal kasproeven en op praktijkpercelen.
je draagt bij aan verbetering van de efficiëntie van proeven door advisering over de proefopzet op basis van statistiek.
je vindt het uitdagend om grote datasets te verwerken en te analyseren, bijv. voortkomend uit precisielandbouwprojecten (denk aan geodata). Je gebruikt hiervoor verschillende tools (bijv. GIS systemen).

Functie-eisen

Een academisch denk- en werkniveau
Aantoonbare kennis en ervaring met statistische en data analyse technieken.
Affiniteit met de landbouw strekt tot aanbeveling

Voor meer informatie: klik op deze link

Standplaats is Lelystad

Bedrijfsinformatie

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 6.800 medewerkers en 12.900 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Onderwijs 2019-2020. Deze punten geven onze medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR: lees de 6 redenen om te komen werken bij WUR.

Business Unit Open Teelten

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research wil een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van economische gezonde open teelten met respect voor natuur, milieu en mens. De eenheid heeft daartoe een unieke positie verworven in de innovatiecyclus in de akkerbouw, fruitteelt, boomteelt en vollegrondsgroenteteelt en de groene ruimte. De BU Open Teelten brengt wetenschap in de praktijk. De BU is gespecialiseerd in het toetsen en ontwikkelen van innovaties in akkerbouw, fruit-, boom-, vollegrondsgroenteteelt en de groene ruimte. We zijn expert in het succesvol ontwikkelen en toetsen op praktijkschaal op basis van wetenschappelijke verantwoorde methoden en technieken. We doen dit met name met onze unieke kennis, proefbedrijven en bewaarfaciliteiten.