Open Vacancies VVSOR

Would you be interested in joining the VVSOR daily board, become active within one of the sections or the VVSOR committees?

Please write us an email with your ideas or interest to db@vvsor.nl.

We are always looking for new volunteers for current and new projects and committees.

If there are any specific vacancies we recruit for, you will find them here below or under “vacancies”.

 

Het dagelijks bestuur van de VVSOR is op zoek naar een extra bestuurslid!
Na de zomer bestaat het bestuur uit vier personen en we willen dit graag weer uitbreiden naar vijf. Op die manier kunnen we met voldoende energie en inzet werken om de vereniging actief te houden. Wil jij helpen onze vereniging zichtbaarder en professioneler te maken, of heb je vragen over deze functie? Neem contact met ons op via db@vvsor.nl.

The daily board of the VVSOR is looking for a new board member!
After the summer, the board consists of four members and we wish to go back to five. That way, we have enough people to effectively run the society. Are you interested in helping us keep the society visible and professional, or do you have any questions regarding this position? Then please contact us via db@vvsor.nl.