Schrijf mee aan de VVSOR reactie op het voorstel Curriculum.nu - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch

Schrijf mee aan de VVSOR reactie op het voorstel Curriculum.nu

Heb je extra voorbeelden, bronnen voor lesmateriaal of een ander belangrijk punt dat we moeten vermelden? Of zou je graag meedenken over de conferentie die we willen organiseren?

Het lesprogramma moet op de schop: statistiek al vanaf de basisschool […]” Dat was een van de koppen waarmee de pers de resultaten bracht van het Curriculum.nu voorstel om het basis- en middelbaar onderwijs te vernieuwen. Het voorstel Rekenen & Wiskunde wil namelijk zowel in het basisonderwijs als het middelbare onderwijs meer aandacht besteden aan statistiek. Een mooi moment dus om als vereniging van ons te laten horen.

Het onderwijs leeft binnen onze vereniging. Zo ontstond het idee om te reageren op Curriculum.nu bij verschillende leden onafhankelijk van elkaar en zijn leden zelf ook al betrokken bij organisaties voor wiskundeonderwijs. De onderwijstechnische kant van het voorstel heeft al op veel belangstelling mogen rekenen (zoals in de discussie over breuken), dus daarom is de brief die we als VVSOR hebben geschreven juist gericht op de statistische inhoud van het voorstel.

Schrijf mee aan onze brief via de link hieronder!

We zijn enthousiast over de doelen van het voorstel, met name om scholieren op te leiden tot kritische cijferconsumenten. We snijden in onze brief wel wat kritische punten in ons vakgebied aan waar het voorstel rekening mee moet houden: Hoe kans en toeval in het basisonderwijs het best hun plek krijgen met een vaste set voorbeelden (alledaagse kansen als ‘de kans op regen’ zijn lastiger dan ze lijken). Dat p-waarde significantietoetsen vraagt om extra voorzichtigheid, vanwege de recent opgelaaide discussies en het empirische bewijs dat het vaak verkeerd wordt begrepen. En hoe ook zonder de statistische cyclus plat te slaan tot vuistregels er prachtig materiaal voorhanden is op websites als Health News Review, Peiling Praktijken, Risk Litteracy en Understanding Uncertainty.

Met name voor de bovenbouw van de middelbare school moeten de doelen van Curriculum.nu nog verder uitgewerkt worden. Als vereniging bieden we daarbij onze hulp aan en stellen we voor om met (wiskunde)leraren en geïnteresseerden uit het onderwijsveld bijeen te komen op een conferentie.

Heb je extra voorbeelden, bronnen voor lesmateriaal of een ander belangrijk punt dat we moeten vermelden? Of zou je graag meedenken over de conferentie die we willen organiseren? Schrijf mee aan onze brief, door voor 9 augustus je comments te delen in de link hieronder. De deadline om te reageren op de Curriculum.nu website is namelijk 11 augustus.

VVSOR Reactie Curriculum.nu – google docs (vraagt om inlog)

VVSOR Reactie Curriculum.nu – google docs (als je al ingelogd bent)

Lukt het niet om in te loggen? Mail dan penningmeester@vvsor.nl voor de link.