NPSO lezingenmiddag: Sensordata en surveys - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
31 October 2022

NPSO lezingenmiddag: Sensordata en surveys

Datum: 31 oktober, 2022
Tijd: 13u – 16u, gevolgd door een borrel
Waar: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag

In toenemende mate worden er data verzameld met behulp van sensoren, bijvoorbeeld via een app op de mobiele telefoon of een wearable. Deze sensoren leggen gegevens vast over onder meer verplaatsingsgedrag, het functioneren van het lichaam (beweging, slaap, etc.) en het gebruik van het internet (zoekgedrag, informatiegebruik, etc.). Veel van deze gegevens werden nog niet zo heel lang geleden uitgevraagd in vragenlijsten. Omdat respondenten het lastig vinden deze vragen te beantwoorden, leidde dit niet altijd tot goede waarnemingen. Sensorgegevens maken het mogelijk om feitelijk gedrag nauwkeurig vast te leggen. Wat betekent dit voor de surveys die we uitvoeren? Wordt surveyonderzoek er anders, beter of misschien wel overbodig van? Tijdens deze middag staan we stil bij de toepassingen van sensordata in surveys. Verschillende sensoren komen aan bod.

Inschrijving voor de dag is verplicht en kan via www.npso.net.

Programma:

  • 13.00-13.30 Inloop met koffie en thee
  • 13.30-13.45 Opening door Joost Huurman (dagvoorzitter)
  • 13.45-14.15 Gezondheidsmonitoring verrijken met beweegmeters – Caroline Dekkers (GGD Den Haag) en Simone Boerema (GGD Twente)
  • 14.15-14.45 Wij zien wat de mensen zien: longitudinaal sociaalwetenschappelijk onderzoek m.b.v. een plug-in voor social media – Rens Vliegenthart (WUR) en Milan Driessen (I&O Research)
  • 14.45-15.15 Pauze
  • 15.15-16:15 App-ondersteund verplaatsingenonderzoek: actief of passief? – Tim Schijvenaars (CBS), Barry Schouten (CBS) en Mike Vollebregt (CBS)
  • 16:15-16:30 Afsluiting
  • 16:30 Borrel