NPSO DAG 2022 - Longitudinaal survey onderzoek en panels - VVSOR - VVSOR

Netherlands Society for Statistics and Operations Research | Dutch
22 June 2022

NPSO DAG 2022 – Longitudinaal survey onderzoek en panels

Op 22 juni organiseert het NPSO haar jaarlijkse lezingendag met als thema: Longitudinaal survey onderzoek en panels

Longitudinaal onderzoek en panels zijn niet weg te denken uit survey onderzoek. In België en Nederland zijn vele panels actief, zowel groot als klein, zowel commercieel als academisch en zowel gericht op actualiteit als op meer diepgaande analyse. In deze tijden van digitalisering, groeiende diversiteit aan communicatiekanalen en druk op responscijfers, is het opzetten en behouden van kwalitatief sterke panels een vak apart. Daarnaast proberen panels nieuwe vormen van waarneming in te bedden en/of zoeken ze gericht naar specifieke doelgroepen. Tijd om panelmethodologie weer onder de aandacht te brengen en te beluisteren en bediscussiëren wat bekende panels doen.

Deze jaarlijkse NPSO dag is voor het eerst sinds 2019 weer fysiek. Extra reden om elkaar weer te zien en bij te praten.

 

Opgeven kan via www.npso.net. U dient zich dan eerst aan te melden op de website.

Locatie:

Hof van Liere

Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

Stadscampus | Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)

 

Voorlopig programma:

10.30 – 11.00 Inloop met koffie/thee en cake.

11.00 – 11.15 Introductie door de dagvoorzitter Bart Meuleman

11.15 – 12.15 Panel Parade deel 1:

· Het nieuwe panel voor de sociale en gedragswetenschappen in België – Consortium van Belgische universiteiten – Koen Abts

· LISS- panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen) – Centerdata Tilburg – Marcel Das

12.15 – 13:15 Lunch

13.15 – 14.30 Panel Parade deel 2:

· NPCG (Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten) en PSL (Panel Samen Leven) – NIVEL – Anne Brabers

· COVID-19 gedragsonderzoek – RIVM – Mart van Dijk

· Scheiding in Vlaanderen – CPFH, Universiteit Antwerpen – Elke Claessens

14.30 – 14:45 Pauze met koffie/thee

14:45 – 15:15 Plenaire discussie:

· Werving en bijwerving

· De toekomst van panels

· Vernieuwing in panels

15:15 – 15:45 Afsluitende keynote

Open Source Model for Survey Harmonization: Comparative Panel File and the Future of Open Science – Konrad Turek

Konrad Turek is socioloog en data -analist aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW). In 2020 ontwikkelde hij het Comparative Panel File (CPF) – een open science-project om ‘s werelds grootste en langstlopende huishoudpanelonderzoeken te harmoniseren.

15.45 – 16:00 Afsluiting

16.00 – 18.00 Borrel