About

STAtOR is VVSOR’s magazine that is published four times per year. Members receive a hard copy by mail, but articles are also published on our website.

STAtOR was launched in April 2000. The magazine functions as the solid, binding element in the dynamic life of the society.

STAtOR is distributed among VVSOR members, but also within various companies in The Netherlands. STAtOR allows its readers to stay up to date on the latest developments in the field in a fun and easy way.

STATOR_FotoLeestStator

STAtOR en de Engelse taal (STAtOR and the English language)

Vanaf het begin in 2000 is voor STAtOR het Nederlands de voertaal geweest. Dat was een bewuste keus van het VVSOR bestuur en de redactie. STAtOR is namelijk, naast een blad voor onze leden, óók bedoeld om kennis over statistiek en OR in brede kring te verspreiden. Maar waarom vindt u dan toch Engelse artikelen in ons blad en op onze de website? Gaat STAtOR een andere koers varen?

Het gebruik van de Engelse taal in STAtOR is in 2015 door de redactie besproken met het VVSOR bestuur. Er is toen besloten om in principe het Nederlands als voertaal te blijven hanteren. Wel is geconstateerd dat het Engels meer en meer de overhand krijgt op onze universiteiten en dat we daarom, in voorkomende gevallen, ook Engelstalige artikelen zullen publiceren. Het eerste Engelstalige artikel verscheen in nr. 2016-3 en was geschreven door Yinyi Ma. Zij was een PhD-studente die geen Nederlands beheerst.

Overigens; de VVSOR publiceert steeds meer informatie in het Engels omdat veel leden niet het Nederlands beheersen. Hierin gaan wij mee op onze website. Echter blijft de hoofdtaal van het tijdschrift Nederlands. Dus: don’t worry, in principe Nederlands, maar er kan worden afgeweken.