Rapportage 1e Symposium (Dutch) - VVSOR - VVSOR

Rapportage 1e Symposium (Dutch)

Op woensdag 10 oktober organiseerden vier enthousiastelingen het 1e Statistics Communication symposium: Communicating Statistics to Different Audiences. Het doel van deze middag was om geïnteresseerden bij elkaar te brengen, om hen te informeren en samen te discussiëren over het onderwerp. Verder was het meteen een check of er genoeg animo is om regelmatig bijeenkomsten over statistiek communicatie te organiseren en misschien zelfs een aparte sectie te maken dat zich hiervoor zal inzetten. Uit de druk bezochte middag en enthousiaste reacties concludeerden wij dat die animo er is!

FotoGigerenzer

Het symposium werd afgetrapt met een kort experiment. Aan de aanwezigen werd gevraagd hoe zij de uitspraak “de meeste knikkers zijn rood” interpreteren wanneer er gesproken wordt over een bak met verschillende kleuren knikkers. De meningen leken verdeeld (52,2% tegen 47,8%) tussen “meer rood dan de andere kleuren” en “meer dan de helft is rood”. Zelfs wanneer dezelfde vraag wordt gesteld over een zakje M&Ms, waarbij het toch onwaarschijnlijk is dat meer dan de helft van de M&Ms dezelfde kleur heeft, blijven de meningen verdeeld. Conclusie: zelfs een korte, op het oog simpel lijkende zin, blijkt voor meerdere interpretaties vatbaar! De interpretatie van kansuitdrukkingen en risico’s is niet eenduidig.

Na dit experiment was het podium voor de sprekers.

De eerste spreker, Thomas Ruigrok, is journalistiek creatief manager en werkt als plaatsvervangend hoofdredacteur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de afdeling Communicatie en Nieuws. Hij deelde met ons hoe het CBS verschillende zaken aanpakt wat betreft communicatie naar verschillende doelgroepen. Ruigrok ziet in Hans Rosling een inspirator in zijn missie statistiek begrijpelijker en interessanter te maken voor het grote publiek. Het CBS beschikt over een eigen opname studio en een Instagram account (volg dit account hier). Kortom, er wordt gewerkt aan innovatieve manieren om statistieken te publiceren met impact en deze getallen en onderzoeksuitkomsten begrijpelijk en correct onder de aandacht te brengen.

Vervolgens kwam dr. Nel Verhoeven aan het woord. Zij deelde haar kennis over het communiceren van onderzoeksresultaten in haar werk als onafhankelijk onderzoek consultant. Belangrijke ‘pitfalls’ van onderzoek doen én communicatie hierover werden besproken met behulp van voorbeelden, zoals het belang van steekproeftrekkingen, issues met de operationalisatie en visualisaties. Hierna werd er informatie gedeeld over het waarborgen van kwaliteit van onderzoek over het hele traject en het opleiden en enthousiasmeren van studenten. Meer informatie over Nel Verhoeven (en haar boeken) hierover, is te vinden op onderzoeksconsultant.nl.

Vervolgens kwam dr. Nel Verhoeven aan het woord. Zij deelde haar kennis over het communiceren van onderzoeksresultaten in haar werk als onafhankelijk onderzoek consultant. Belangrijke ‘pitfalls’ van onderzoek doen én communicatie hierover werden besproken met behulp van voorbeelden, zoals het belang van steekproeftrekkingen, issues met de operationalisatie en visualisaties. Hierna werd er informatie gedeeld over het waarborgen van kwaliteit van onderzoek over het hele traject en het opleiden en enthousiasmeren van studenten. Meer informatie over Nel Verhoeven (en haar boeken) hierover, is te vinden op onderzoeksconsultant.nl.

Na een korte pauze was het tijd voor de keynote speaker, prof. Dr. Gerd Gigerenzer. Hij is director van het Harding Center for Risk Literacy bij het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn. In zijn onderzoek richt hij zich op het risico begrip, risicocommunicatie, en besluitvorming bij onzekerheden. Gigerenzer’s visie is dat een iedereen een goed begrip kan krijgen van risico’s maar dat het al van jongs af aan geleerd moet worden. Daarom is hij ook betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor basisschoolkinderen. Tijdens zijn presentatie richtte hij zich op risicocommunicatie in de gezondheidszorg. Onderbouwd met veel voorbeelden gaf hij ons het advies om absolute risico’s te communiceren in plaats van relatieve risico’s, en sterftecijfers in plaats van 5-jaars overlevingspercentages.

Veel dank aan de sprekers voor het delen van hun expertise, en natuurlijk voor de hoge opkomst en het enthousiasme bij dit 1e symposium. We hopen iedereen terug te zien bij een volgend evenement!