Over VVSOR - VVSOR - VVSOR

Over VVSOR

... en het bevorderen van de statistiek en de operations research in dienst van de samenleving.

logo-1862306_1920

Onze vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operations Research (VVSOR) is een professionele organisatie van ongeveer 800 leden die geïnteresseerd zijn in de Statistiek of Operations Research. De VVSOR bestaat sinds 15 augustus 1945 en heeft zich ten doel gesteld om de toepassing en de studie van statistisch en operationeel onderzoek te bevorderen, ten dienste van de wetenschap en de maatschappij.

Om dit doel te bereiken organiseert de VVSOR talrijke activiteiten, waaronder:

  • de VVSOR Annual Meeting;
  • het verenigingsblad STATOR;
  • het wetenschappelijke tijdschrift Statistica Neerlandica;
  • het uitreiken van de vijfjaarlijkse Van Dantzig prijs aan een vakgenoot die bij uitstek een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de Statistiek of Operations Research;
  • de jaarlijkse Hemelrijk prijs voor de beste Master thesis in de Statistiek  of Operations Research;
  • de jaarlijkse Van Zwet prijs voor de beste PhD thesis in de Statistiek  of Operations Research;
  • en vele evenementen, conferenties en prijzen afzonderlijk georganiseerd door de verschillende afdelingen van de VVSOR.